l-pl
l-pl
l-pl
l-pl

wrpo9

 

Procedury udzielania zamówień publicznych dla Projektu:

„Rozwój oferty w zakresie poprawy zdrowia i kondycji fizycznej w oparciu o innowacyjną technologię EMS jako kluczowy czynnik podniesienia konkurencyjności firmy ABN Agata Białecka – Nowak”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


Numer Projektu: RPWP.01.05.02-30-0324/15
Nazwa Zadania: „zakup urządzeń i sprzętu sportowego oraz fitness, mebli do strefy relaksu, stołu do masażu urządzeń do elektrostymulacji”
Numer sprawy: ZO-01/16/1-4

(1) Ogłoszenie, informacja o wyniku postępowania F04 (D)

(2) Ogłoszenie o zamówieniu F01 (D)

 


 

Numer Projektu: RPWP.01.05.02-30-0324/15
Nazwa Zadania: „zakup urządzeń i sprzętu sportowego oraz fitness”
Numer sprawy: ZO-02/16/1

 

 

(1) ogłoszenie informacja o wyniku postępowania F04 (D1)

(2) Ogłoszenie o zamówieniu (D 1)

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu z NAMI

Napisz do nas, a odpowiemy na wszystkie pytania.