l-pl
l-pl
l-pl
l-pl

wrpo9

Procedury udzielania zamówień publicznych dla Projektu:

„Rozwój firmy ABN Opakowania sp. z o.o. sp.k. poprzez dywersyfikację produkcji o nowe i udoskonalone opakowania z tworzyw sztucznych z przeznaczeniem dla rynku spożywczego dzięki zastosowaniu technologii wtryskiwania, wytłaczania i termoformowania”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


Numer Projektu: RPWP.01.05.02-30-0256/15
Nazwa Zadania: „Zakup maszyny do wytłaczania folii wraz z urządzeniami peryferyjnymi (linia)”
Numer sprawy: ZO-03/16/2

(8) Ogłoszenie, infoermacja o wyniku postępowania (ZO_03_16_2)


Numer Projektu: RPWP.01.05.02-30-0256/15
Nazwa Zadania: „Zakup formy wtryskowej”
Numer sprawy: ZO-01/16/3

(2)ogłoszenie infomacja o wyniku postępowania F04(3)
(1) Ogłoszenie o zamówieniu (3)


Numer Projektu: RPWP.01.05.02-30-0256/15
Nazwa Zadania:
„Zakup maszyny do termoformowania wraz z urządzeniami peryferyjnymi (linia)”
Numer sprawy:
ZO-02/16/1

(12) Ogłoszenie informacja o wyniku postępowania (ZO_2_16_1)


Numer Projektu: RPWP.01.05.02-30-0256/15

Nazwa Zadania: „Zakup dozownika”
Numer sprawy: ZO-…/16/5

– postępowanie w oczekiwaniu

Zapraszamy do kontaktu z NAMI

Napisz do nas, a odpowiemy na wszystkie pytania.