l-pl
l-pl
l-pl
l-pl

wrpo9

Procedury udzielania zamówień publicznych dla Projektu:

„Rozwój firmy ABN Opakowania sp. z o.o. sp.k. poprzez dywersyfikację produkcji o nowe i udoskonalone opakowania z tworzyw sztucznych z przeznaczeniem dla rynku spożywczego dzięki zastosowaniu technologii wtryskiwania, wytłaczania i termoformowania”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


Numer Projektu: RPWP.01.05.02-30-0256/15
Nazwa Zadania: „Zakup maszyny do wytłaczania folii wraz z urządzeniami peryferyjnymi (linia)”
Numer sprawy: ZO-03/16/2

(0) Zapytanie Ofertowe (ZO_ 03_16_2)
(1) załącznik nr 1 Procedura zawierania umów pdf
(2) załacznik nr 2 oświadczenie (ZO_03_16_2)
(3) załacznik nr 3 formularz ofertowy (ZO_03_16_2)
(4) załacznik nr 4 oświadczenie (ZO_03_16_2)
(5) załącznik nr 5 wzór umowy dostawy (ZO 03_16_2)
(6) zawiadomienie o zmianie zapisów zapytania ofertowego oraz ogłoszenia (ZO_ 03_16_2)
(7) informacja z otwarcia ofert (ZO_03_16_2)


Numer Projektu: RPWP.01.05.02-30-0256/15
Nazwa Zadania: „Zakup formy wtryskowej”
Numer sprawy: ZO-01/16/3

(2)ogłoszenie infomacja o wyniku postępowania F04(3)
(1) Ogłoszenie o zamówieniu (3)


Numer Projektu: RPWP.01.05.02-30-0256/15
Nazwa Zadania: „Zakup maszyny do termoformowania wraz z urządzeniami peryferyjnymi (linia)”
Numer sprawy: ZO-02/16/1

(11) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZO_02_16_1)

(1) Procedura zawierania umów pdf

 


Numer Projektu: RPWP.01.05.02-30-0256/15

Nazwa Zadania: „Zakup dozownika”
Numer sprawy: ZO-…/16/5

– postępowanie w oczekiwaniu

Zapraszamy do kontaktu z NAMI

Napisz do nas, a odpowiemy na wszystkie pytania.